• Fax: 01/3792-790
  • Offset tisak

    Ofsetni ili plošni tisak je indirektna tehnika tiska. Zbog jednostavnog procesa pripreme i kvalitetnog otiska niske cijene danas se koristi za tisak većine grafičkih proizvoda. Tiska se uglavnom na papir, polukarton i karton. Ofsetni tisak se smatra nasljednikom litografije. Prvi ofsetni stroj za tisak konstruiran je 1903. Najpoznatiji strojevi za tisak su Heidelberg, a zbog njihove kvalitete tiska i mi smo se odlučili za iste.

    Offset tisak pogodan je za korištenje metalik boja i boja iz Pantone skale što je neizvedivo u digitalnom tisku, a namjenjen je za sve vrste i gramature papira i kartona.

    Prednost offset tiska je što cijena proizvoda pada kako se naklada povečava i zbog toga se najčešće koristi za tisak: brošura, plakata, letaka, deplijana, memoranduma, kalendara, papirnatih vrećica, kuverata, knjiga, rokovnika, mapa i individualiziranih proizvoda za specifične potrebe dizajna i želja kupca.